Đăng nhập
0

Chiến lược chi phí thấp

Với phương châm luôn mang giá trị sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng Việt. Công Ty TNHH Seven Colors luôn có chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế:

  1. Chiến lược chi phí thấp.
  2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.
  3. Chiến lược tập trung trọng điểm (chiến lược tiêu điểm).
  4. Kết hợp chiến lược chi phí thấp và chiến lược khác biệt.

Vì vậy chi phí cạnh tranh của các dòng sản phẩm của chúng tôi cam kết mang đến người tiêu dùng sản phẩm chất lượng nhất và chi phí thấp nhất.