Đăng nhập
0

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website 7colors bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà 7colors cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để 7colors liên hệ xác nhận khi Khách hàng cập nhật thông tin trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 7Colors về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

 Website  7Colors sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và 7Colors.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website 7Colors.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: 7Colors có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng, ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng,  Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website 7colors.

* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH SEVEN COLORS

Địa chỉ trụ sở: 226/2, An Phú 17, Khu Phố 1B, Phường An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại: 1900 633 529

Email: info@7colors.com.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý website 7Colors thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website 7Colors. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  • Thông tin cá nhân của thành viên trên 7colors.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 7colors.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, 7colors.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của 7colors.com.vn.